ข่าวสินค้าและบริการ

10-07-13 สินค้าใหม่จากควายทอง

เครื่องชาร์จควายเงิน (quick charge) ชาร์จแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 12 และ 24 โวล์ท เคลื่อนย้ายสะดวก เลือกชาร์จช้า ชาร์จเร็ว และ สตาร์ทรถยนต์ได้ .